ag亚洲游戏

点击看详细资料
白桦
学名:Betula platyphylla Suk
别名:桦树
[科属形态] 桦木科桦木属。落叶乔木,高20—25m。树皮粉白色,纸状剥裂。小枝红褐色,无
                 毛。单叶互生;叶片三角状卵形,叶缘重锯齿,侧脉5—8对。雄蕊荑花序2—3个簇生,
                  雌蕊荑花序单生,小坚果两侧具膜质翅。花期4—5月,果期8—9月。
[分布习性]喜光,耐寒,能耐零下50度低温,喜酸性土壤,在干旱阳坡、湿润阴坡以及早则地均
                   能生长。萌芽力强。
[繁殖栽培] 播种繁殖。
[园林用途] 树皮光滑洁白,树姿优美,秋叶变黄,宜栽作行道树和园景树。