ag亚洲游戏

点击看详细资料
山杏
学名:Prunus armeniaca L. var.ansu Maxim.
别名:野杏、安杏
[科属形态] 蔷薇科李属。落叶灌木或小乔木,高5—8m。小枝灰褐或浅红褐色。单叶互生,
          叶片卵形或近圆形,先端长渐尖至尾尖,基部圆形至近心形,叶缘具细钝单锯齿。
          花单生,先叶开放,白色或粉红色,几无梗。果扁球形,黄色或橘红色;果肉薄。
          花期3—4月,果期6—7月。
[分布习性] 喜光,耐寒,耐干旱瘠薄土壤,对土壤要求不严,不耐水涝。
[繁殖栽培] 播种繁殖。
[园林用途] 本种花繁色艳,是北方园林常植为观赏树种。